Privacyverklaring

Privacyverklaring in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Slijpbedrijf Assink gevestigd aan Reigerweg 1 7687 AC te Daarlerveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ons beleid voldoet aan de AVR/GDPR wetgeving.

Contactgegevens;
www.slijpbedrijfassink.nl 
Telefoon 0546644313

Persoonsgegevens die wij verwerken

Slijpbedrijf Assink verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;

  • Voor en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Emailadres

Met welk doel en op welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Slijpbedrijf Assink verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

  • Om diensten bij u af te leveren
  • Om u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening optimaal uit te voeren.

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk is bewaard door Slijpbedrijf Assink. Wij hanteren de volgende bewaar termijnen voor persoonsgegevens; 7 jaar na stopzetting van de klant relatie met Slijpbedrijf Assink. Dit omdat de belastingdienst tot 7 jaar terug om de administratie kan vragen als bewijs van onze omzet.

Delen van persoonsgegevens met derden

Slijpbedrijf Assink deelt geen gegevens met derden. Indien nodig vertrekken we deze voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Slijpbedrijf Assink maakt geen gebruik van Cookies of vergelijkbare technieken .

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U het recht om uw eventuele toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Slijpbedrijf Assink. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdracht. Dat wil zeggen dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens sturen naar info@slijpbedrijfassink.nl

Hoe werkt een verzoek

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine readable zone de strook met nummers onderaan het paspoort ), paspoort nummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk. Uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.  Wanneer de verzochte acties zijn afgerond, verwijderen wij deze gegevens weer.

Hoe wij Persoonsgegevens beveiligen

Slijpbedrijf Assink neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Slijpbedrijf Assink.