Afgelopen periode leek het dat we stil hebben gezeten, maar het tegenovergestelde is het geval. Naast dat we hebben gewerkt aan herstel hebben we ons ook bezig gehouden met het ontwikkelen van een nieuwe tool. We hopen hiermee een werkbare situatie te creëren die voor alle partijen acceptabel is.

We staan graag voor jullie allemaal klaar, maar om het enigszins te kunnen overzien zullen we een iets andere werkwijze gaan aanhouden. We hebben een laagdrempelige tool ontwikkeld waarbij we van jullie vragen om jullie te slijpen goederen aan te melden. Op deze homepage vinden jullie een button `meld uw pakket aan`. Hierbij kom je op een pagina waarin je aangeeft in welke week je je pakketje opstuurt naar ons, eventueel kan je aangeven ‘wat’ je opstuurt (moet niet), je laat je gegevens achter en het retour adres.

Per week is er een maximaal aantal pakketten ingesteld! Hierbij geldt dus VOL =VOL!

We realiseren ons dat we meer van jullie vragen, maar op deze manier verwachten wij de kwaliteit te kunnen waarborgen en plukken we daar allemaal de vruchten van.

Hartelijke groeten,
Bert